Упис на ученици во прва година во СОУ “Таки Даскало” – Битола за учебна 2020-2021

Уписот во СОУ “Таки Даскало” – Битола за учебната 2020-2021 година е во тек и се одвива според протоколот на Министерството за образование и наука за упис на ученици во прва година. Учениците го почитуваат истиот и својот упис го прават според азбучен ред кој е предвиден во протоколот.
Благодарност до учениците и родителите што се придржуваат кон предвидените правила за упис.

Date

June 16, 2020

Category

Активности