ПРОМО ВИДЕО СОУ ТАКИ ДАСКАЛО БИТОЛА – Уписи 2020/2021

Инвестицијата во себе е највредната инвестиција,
Инвестирајте во своето знаење, во својата иднина ..
Изберете мудро…
Изберете ја својата идна професија..
Учиме за да работиме…
Образование за 21 век…
Изберете го СОУ “Таки Даскало“ Битола…
училиште со традиција… во срцето на Битола…
СОУ “Таки Даскало“ ширум ќе ви ги отвори вратите кон светот..
изберете:
***гимназиско образование или билингвална паралелка, учете на англиски јазик и студирајте на светските универзитети
или изберете една од нашите струки:
***геолошко-рударска и металуршка струка (образовни профили геолошко-рударски техничар и ракувач со рударски машини)
***сообраќајна струка (техничар за патен сообраќај и техничар за логистика и осигурување)
*** графичка струка (графички уредник – дизајнер и печатар/изработувач на визуелни апликации)
***градежно-геодетска (архитектонски и градежен теничар)
***текстилно-кожарска струка (техничар за изработка на облека)
***угостителско-туристичка (хотелско-туристички техничар)
***лични услуги (техничар за козметичка нега и убавина..
***учете за живот и за сопствен бизнис…
Стекнете нови пријатели преку студиските размени во Еразмус проектите – запознајте ја Европа
развивајте ја својата креативност преку учества на натпревари, изложби, конкурси, работилници, театарски претстави…
Изберете мудро, СОУ “Таки Даскало“ нека биде вашиот избор

Date

May 17, 2020

Category

Активности