Стручните соработници-психолози Марија Младеновска Димитровска и Славица Наумовска учествуваа на завршната конференција на Здружението на граѓани ПРОФИЦИО

Стручните соработници-психолози Марија Младеновска Димитровска и Славица Наумовска учествуваа на завршната конференција на Здружението на граѓани ПРОФИЦИО заедно со партнерските организации Institute Perspectives – Бугарија и IFTE – Австрија, се одржа на 20.12.2019 година во Хотел Премиер – Битола, во рамките на проектот “Обука ориентирана кон пракса за возрасни – мост до пазарот на трудот” , дел од Еразмус + програмата на Европската Унија, поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на која беа презентирани активностите и резултатите спроведени при реализација на проектот.

Date

May 27, 2020

Category

Активности