Ранг – листи на кандидатите кои конкурирале за запишување во I година во јунскиот уписен рок (прво пријавување) во учебната 2020/2021 година во СОУ “Таки Даскало“

Date

June 19, 2020

Category

Активности, Резулати од јунскиот уписен рок во учебната 2020/21 година