Проект БАСТИОН “Развивање на меките вештини и социјалните компетенции за тимско решавање на проблеми”,

Проект БАСТИОН “Развивање на меките вештини и социјалните компетенции за тимско решавање на проблеми”, кој се реализира заеднички помеѓу Бизнис академијата Смилевски и СОУ “Таки Даскало” и други училишта од Македонија. Нашето училиште успешно се презентира на завршната презентација на проектот која се одржа на БАС. Проектот во рамките на кој се одржаа 22 обуки во кои беа опфатени 120 ученици и 32 професори од СОУ “Таки Даскало”, се реализира во рамките на проектот на МОН “Развој на вештини и поддршка на иновации” со поддршка на Светската банка. Координатор на проектот е Марија Младеновска Димитровска, психолог.

Проект БАСТИОН “Развивање на меките вештини и социјалните компетенции за тимско решавање на проблеми”, кој се реализира заеднички помеѓу Бизнис академијата С…

 

 

 

Date

May 27, 2020

Category

Активности