РАСПОРЕД ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ОД СОУ “ТАКИ ДАСКАЛО” – БИТОЛА

ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ  ВО ПРВА ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО  ВО ДЕНОВИТЕ 16.06 И 17.06. 2020 ГОДИНА ОД 7:00 ДО 19:00 ЧАСОТ

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ  ЌЕ СЕ ВРШИ ПО СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД СПОРЕД АЗБУЧЕН РЕД ОД ПРЕЗИМЕТО И ТОА:

-А , Б , В , Г , Д               ОД 07:00 ДО 09:00 ЧАСОТ

-Ѓ , Е , Ж , З , Ѕ               ОД 09:00 ДО 11:00 ЧАСОТ

-И , Ј , К , Л , Љ              ОД 11:00 ДО 13:00 ЧАСОТ

-М , Н , Њ , О , П           ОД 13:00 ДО 15:00 ЧАСОТ

-Р , С , Т , Ќ , У               ОД 15:00 ДО 17:00 ЧАСОТ

-Ф , Х , Ц , Ч , Џ , Ш      ОД 17:00 ДО 19:00 ЧАСОТ

 

ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ  ВО ПРВА ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО  ВО ДЕНОВИТЕ 18.06 И 19.06. 2020 ГОДИНА ОД 7:00 ДО 13:00 ЧАСОТ

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ  ЌЕ СЕ ВРШИ ПО СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД СПОРЕД АЗБУЧЕН РЕД ОД ПРЕЗИМЕТО И ТОА:

-А , Б , В , Г , Д               ОД 7:00 ДО 08:00 ЧАСОТ

-Ѓ , Е , Ж , З , Ѕ               ОД 08:00 ДО 09:00 ЧАСОТ

-И , Ј , К , Л , Љ              ОД 09:00 ДО 10:00 ЧАСОТ

-М , Н , Њ , О , П           ОД 10:00 ДО 11:00 ЧАСОТ

-Р , С , Т , Ќ , У               ОД 11:00 ДО 12:00 ЧАСОТ

-Ф , Х , Ц , Ч , Џ , Ш      ОД 12:00 ДО 13:00 ЧАСОТ

Date

June 12, 2020

Category

Активности