Курс по англиски јазик за професори во Мегасофт

На 17.02 (понеделник) професорите од 2 група кои го посетуваа курсот по англиски јазик во ,,Мегасофт,, ја заокружија својата доквалификација со полагање на соодветни тестови и успешно го завршија курсот.

Date

April 7, 2020

Category

Соработки со фирми