Активности

КОНКУРС ЗА УПИС ВО УЧЕБНАТА 2021/22 ГОДИНА – ВТОРО ПРИЈАВУВАЊЕ

Активности

Лични услуги – техничар за козметичка нега и убавина

Активности

ДРЖАВНА МАТУРА СОУ ТАКИ ДАСКАЛО – математика

Активности

ДРЖАВНА МАТУРА САБА – математика

Активности

ДРЖАВНА МАТУРА СОУ ТАКИ ДАСКАЛО -англиски јазик

Активности

ДРЖАВНА МАТУРА СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА – англиски јазик

Активности

ДРЖАВНА МАТУРА САБА – англиски јазик

Активности

ДРЖАВНА МАТУРА КУЗМАН ШАПКАРЕВ -англиски јазик

Активности

ДРЖАВНА МАТУРА 2020/21 МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК – СПОРТСКА АКАДЕМИЈА просторија 1

Активности

ДРЖАВНА МАТУРА 2020/21 МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК – КУЗМАН ШАПКАРЕВ просторија 1

Активности

ДРЖАВНА МАТУРА 2020/21 МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК – САБА просторија 1

Активности

ДРЖАВНА МАТУРА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 2020/21 ТАКИ ДАСКАЛО просторија 10

Активности