Активности

Календар на активности за август 2020 година

Активности

Распоред за полагање на македонски јазик и литература од државна матура за 30.06.2020

Активности

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОКРИВОТ ВО СОУ “ТАКИ ДАСКАЛО“

Активности

Конкурс за запишување ученици во I година во СОУ “Таки Даскало” во учебната 2020/21 – второ пријавување

Активности

Ранг – листи на кандидатите кои конкурирале за запишување во I година во јунскиот уписен рок (прво пријавување) во учебната 2020/2021 година во СОУ “Таки Даскало“

Активности / Резулати од јунскиот уписен рок во учебната 2020/21 година

Упис на ученици во прва година во СОУ “Таки Даскало” – Битола за учебна 2020-2021

Активности

РАСПОРЕД ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ОД СОУ “ТАКИ ДАСКАЛО” – БИТОЛА

Активности

Конкурс за упис на ученици во прва година во учебната 2020/21 година

Активности

Пријава за упис за учебната 2020/2021 година

Активности

Угостителско-туристичка струка

Активности / Угостителско – туристичка струка

Еразмус проект “Биди зелен“ земји партнери Франција, Португалија, Турција, Бугарија и Романија

Активности / Еразмус+

Психологот Марија Младеновска-Димитровска одржа предавање на Славјанскиот универзитет

Активности